Najwyższy Standard Ochrony ERGO Hestii ponownie potwierdzony przez właścicieli warsztatów samochodowych