Dane Rejestrowe

Oddział Grupy Ergo Hestia w Głogowie jest prowadzony przez agenta ubezpieczeniowego,działającego na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń, zarówno w grupie I jak i II ubezpieczeń, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Expertia24 Przemysław Walczuk
z siedzibą w Głogowie przy ul.Rudnowskiej 71.

Szczegółowe informacje  można sprawdzić w rejestrze agentów ubezpieczeniowych  prowadzonym przez Komisję Nadzory Finansowego na stronie https://au.knf.gov.pl/Au_online/faces/Agent.xhtml  
Numer wpisu do rejestru: 11141073/A