Best Doctors – Organizacja i leczenie za granicą

Zakres ubezpieczenia i wysokość składki ubezpieczeniowej

Zrzut ekranu 2018-01-11 o 12.05.42

Organizacja i pokrycie kosztów leczenia za granicą na podstawie drugiej opinii medycznej w przypadku wystąpienia poniższych poważnych stanów chorobowych:

 • nowotworu złośliwego, nowotworu nieinwazyjnego lub raka in situ lub potrzeba przeprowadzenia:
 • zabiegu operacyjnego naczyń wieńcowych (By-pass)
 • zabiegu kardiochirurgicznego wymiany zastawki serca
 • zabiegu neurochirurgicznego
 • przeszczepu od żywego dawcy narządów
 • przeszczepu szpiku kostnego
Zrzut ekranu 2018-01-11 o 12.05.55

Łączny limit odpowiedzialności na leczenie, koszty podróży, transportu medycznego, zakwaterowania Ubezpieczonego, osoby towarzyszącej oraz dawcy narządów, repatriacji zwłok – do 1 000 000 EUR w roku polisowym

Zrzut ekranu 2018-01-11 o 12.06.00

Składka – 84 zł miesięcznie za osobę*

Gwarantujemy

 • przygotowanie drugiej opinii medycznej InterConsulationTM a w przypadku konieczności leczenia organizacji i pokrycia kosztów leczenia za granicą Find BestCare® przez światowej klasy specjalistów
 • leczenie w renomowanych klinikach
 • pokrycie kosztów podróży i pobytu osoby ubezpieczonej, towarzyszącej oraz dawcy narządów
 • wypłatę dziennego świadczenia szpitalnego w wysokości 100 EUR za dzień (max przez 60 dni)
 • zwrot kosztów leków będących kontynuacją leczenia – do 50 000 EUR

* UWAGA! Podana składka zawiera koszt świadczenia z tytułu „Zgonu Ubezpieczonego” z poziomem odpowiedzialności 10 000 zł

Zrzut ekranu 2018-01-11 o 17.02.21

Po zakończeniu terapii w dalszym ciągu możesz liczyć na wsparcie i pomoc specjalistów zespołu Best Doctors®.

Jak przystąpić do ubezpieczenia?

Zrzut ekranu 2018-01-11 o 12.06.46

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

Ochroną mogą zostać objęte osoby, które w momencie przystąpienia do ubezpieczenia ukończyły 18 lat a nie ukończyły 64 roku życia (ochrona trwa maksymalnie do ukończenia przez Ubezpieczonego 65 roku życia) i jednocześnie posiadają miejsce zamieszkania na terenie RP.

Kto będzie objęty karencją?

Karencja stosowana jest w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego i wynosi 90 dni od daty rozpoczęcia ochrony.1. Szczegółowe zasady odpowiedzialności Ubezpieczyciela, de nicje poszczególnych zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, karencje, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela oraz zasady ustalania składki ubezpieczeniowej określone są w Ogólnych Warunkach Dodatkowego Ubezpieczenia Best Doctors® – organizacja i leczenie za granicą oraz Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla Członków Krajowego Stowarzyszenia ubezpieczonych w Grupie Otwartej obejmowanych ochroną od dnia 1 kwietnia 2017r. dostępne na stronie www.ergohestia.glogow.pl2. Niniejszy materiał Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA, z siedzibą w Sopocie, przy ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024807; NIP 585-12-45-589, o kapitale zakładowym 64.000.000 zł, który został opłacony w całości, ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin
Share on pinterest

Powiązane wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Szanowny Użytkowniku,

Korzystając ze strony internetowej, bez zmian konfiguracji przeglądarki, wyraża Pani/Pan zgodę na zapisywanie plików cookies w Pani/Pana przeglądarce. Za pomocą plików cookies zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Są one przetwarzane w celu poprawy jakości usług oraz w celach statystycznych. Prosimy pamiętać, że zawsze może Pani/Pan zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Klikając w poniższy link może Pani/Pan zapoznać się z informacjami, w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz jakie ma Pani/Pan związane z tym prawa.